Phòng cưới em Tuấn

Chủ đầu tư: anh Tuấn

Địa chỉ: Hà Đông – Hà Nội

Hạng mục đầu tư:

. Giường ngủ

. Tủ áo

. Bàn trang điểm

. Tap đầu giường

Tổng mức kinh phí: 19.420.000 vnđ

Thời gian thi công: 09/03/2022

Thợ kỹ thuật đang tiến hành lắp ráp

Thợ kỹ thuật đang tiến hành lắp ráp

Thợ kỹ thuật đang tiến hành lắp ráp

Thợ kỹ thuật đang tiến hành lắp ráp

Tủ áo đã hoàn thiện

Tủ áo đã hoàn thiện

Thợ kỹ thuật đang tiến hành lắp ráp

Thợ kỹ thuật đang tiến hành lắp ráp

Thợ kỹ thuật đang tiến hành lắp ráp

Thợ kỹ thuật đang tiến hành lắp ráp

Bàn trang điểm

Thợ kỹ thuật đang tiến hành lắp ráp

Bàn trang điểm

Thợ kỹ thuật đang tiến hành lắp ráp

Thợ kỹ thuật đang tiến hành lắp ráp

Thợ kỹ thuật đang tiến hành lắp ráp

Hoàn thiện tủ áo

Thợ kỹ thuật đang tiến hành lắp ráp

Tủ áo đã hoàn thiện

Thợ kỹ thuật đang tiến hành lắp ráp

Thợ kỹ thuật đang tiến hành lắp ráp

Thợ kỹ thuật đang tiến hành lắp ráp

Thợ kỹ thuật đang tiến hành lắp ráp

Thợ kỹ thuật đang tiến hành lắp ráp

Thợ kỹ thuật đang tiến hành lắp ráp

Thợ kỹ thuật đang tiến hành lắp ráp

 

Đánh giá post