Văn phòng BĐS Thái Hòa

Chủ đầu tư: Công ty Bất Động Sản DH group

Hạng mục đầu tư:

. Tủ cánh kính

. Bàn làm việc

. Bàn kết hợp kệ sách

. Tủ hồ sơ

. Khung logo

. Bục đứng

. Bàn tròn ghép

Tổng mức đầu tư: 30.590.000 vnđ

Thời gian thi công: 8/2/2022

 

Khung logo

Bàn làm việc

Bàn kết hợp kệ sách

Bàn làm việc

 

 

Đánh giá post