Công trình bác Quang – Cương Gián – Hà Tĩnh

Chủ đầu tư: Bác Quang

Địa chỉ: Cương Gián – Hà Tĩnh.

Chi tiết hạng mục:

. Bếp trên

. Bếp dưới

. Vách lam

. Tủ cầu thang

Tổng mức đầu tư: 35.321.000 vnđ

Thời gian thi công: 25/4/2022

Lam phòng khách 

Phòng bếp

Phòng bếp

Lam phòng khách 

Phòng bếp

Phòng bếp

Phòng bếp

Lam phòng khách 

Lam phòng khách 

 

Đánh giá post