Bếp em Giang – Nghĩa Bình

Chủ đầu tư: Em Giang

Địa chỉ: Nghĩa Bình – Tân Kỳ – Nghệ An

Hạng mục đầu tư:

. Bếp trên( thùng, cánh gỗ MDF vananchai Thái Lan)

. Bếp dưới( cánh gỗ MDF vananchai Thái Lan)

Kinh phí đầu tư: 12.000.000 vnđ

Thời gian thi công: 17/4/2022

Bếp sau hoàn thiện

Bếp sau hoàn thiện

Bếp sau hoàn thiện

 

 

Đánh giá post