Shop giày anh Minh – Thị trấn Tân Kỳ – Nghệ An

Chủ đầu tư: Anh Minh

Địa chỉ: Thị trấn Tân Kỳ – Nghệ An

Hạng mục: Shop giày

Thời gian thi công: 12/11/2022

Tổng mức đầu tư: 37.280.000 vnd

 

Hệ kệ, tủ trưng bày

Hệ kệ, tủ trưng bày

Hệ kệ, tủ trưng bày

Anh em thợ lên hàng đi lắp

 Hàng đang sản xuất tại xưởng

Anh em thợ lên hàng đi lắp

Đánh giá post