Công trình anh Đức – Nghĩa Thái – Tân Kỳ – Nghệ An

Chủ đầu tư: Anh Đức.

Địa chỉ: Nghĩa Thái – Tân Kỳ – Nghệ An

Hạng mục thi công:

. Bếp trên

. Bếp dưới

. Phòng khách

. Phòng ngủ chính

. Phòng ngủ bé

Thời gian hoàn thiện: 27/9/2022

Tổng kinh phí: 53.019.000 vnđ

Phòng khách :

Lam phòng khách 

Lam phòng khách 

Phòng bếp

Phòng bếp

Phòng bếp

Phòng bếp

Phòng bếp

Phòng bếp

Phòng bếp

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng ngủ

 

 

Đánh giá post